Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

vyhledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594
Potřebujete pomoci? tel: 60636594

Bestsellers in Domácí potřeby

Niteola Svačinové sáčky 16x24cm 50ks

11.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • 50 ks v balení
 • rozměr 16 x 24 cm
 • barva čirá

Feroset tetra proti molům 1ks

14.00
(0 Reviews)
Použití: Je určen pro domácí spižírny, obchody s potravinami, mlýny, pekárny apod.. Přípravek vyměňte dříve, než se lepová strana zapráší nebo zcela pokryje zachyceným hmyzem, následně spalte. Skladování: Skladujete v suchu a chladu 36 měsíců od vyznačeného dne výroby.

Orion Mašlovačka peří malá pletená

31.00
(0 Reviews)
Doporučuje se výrobek před prvním použitím z hygienických důvodů umýt přípravkem na nádobí a propláchnout čistou vodou.

Wimex PS lžíce bílá 17cm, 12ks

11.00
(0 Reviews)
Jednorázová plastová lžíce, pevná. Jednorázové příbory jsou nezbytnou výbavou pro rychlá občerstvení - fast food , bistra , venkovní akce i rodinné oslavy. V balení: 12ks Rozměr: 17cm Barva: bílá

Wimex PS vidlička bílá 17cm, 12ks

11.00
(0 Reviews)
Jednorázová plastová vidlička, pevná. Jednorázové příbory jsou nezbytnou výbavou pro rychlá občerstvení - fast food , bistra , venkovní akce i rodinné oslavy. V balení: 12ks Rozměr: 17cm Barva: bílá  

Niteola HDPE sáčky svačinové 20x30cm/50ks

17.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • 50 ks v balení
 • velikost č.1
 • rozměr 20 x 30 cm
 • barva čirá

Lapač nečistot do umyvadla plastový různé barvy 1 kus

6.00
(0 Reviews)
Lapač nečistot do výlevky dřezů, umyvadel a van, k zachování čistého odpadu – zachytí vlasy a jiné nečistoty.

Showing 1–12 of 54 results

Seřazeno podle

A1 Security Obranný pepřový sprej K FOG2 20ml

151.00
(0 Reviews)
Sprej je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka. Mlha K FOG2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice. Po zasažení útočníkovy tváře dochází k dočasnému oslepení, dušnosti, dráždivému kašli a silnému pálení pokožky. Dosah mlhy v rozmezí od 1,5 až 3 metrů umožňuje udržet si útočníka relativně daleko od těla. Pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání. K FOG2 odolává lépe povětrnostním vlivům. Návod k použití: Namiřte na násilníkův obličej. Pevně stiskněte spoušť rozprašovače a zasáhněte. Použijte krátké dávky do jedné sekundy. Nádobku držte svisle. Nepoužívejte na menší vzdálenost jak 1m, v malých uzavřených prostorách a v protivětru. Používejte výhradně k danému účelu. Zneužití se trestá! Prodej od 18 let. K FOG2 VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT.Nezapomeňte však, že jakýkoliv obranný sprej je určen pouze pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte obranné spreje výhradně k danému účelu.   Varování:
 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
 

A1 Security Obranný sprej pepřový K-Fog2 50ml

181.00
(0 Reviews)
Sprej je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka. Mlha K FOG2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice. Po zasažení útočníkovy tváře dochází k dočasnému oslepení, dušnosti, dráždivému kašli a silnému pálení pokožky. Dosah mlhy v rozmezí od 1,5 až 3 metrů umožňuje udržet si útočníka relativně daleko od těla. Pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání. K FOG2 odolává lépe povětrnostním vlivům. Návod k použití: Namiřte na násilníkův obličej. Pevně stiskněte spoušť rozprašovače a zasáhněte. Použijte krátké dávky do jedné sekundy. Nádobku držte svisle. Nepoužívejte na menší vzdálenost jak 1m, v malých uzavřených prostorách a v protivětru. Používejte výhradně k danému účelu. Zneužití se trestá! Prodej od 18 let. K FOG2 VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT.Nezapomeňte však, že jakýkoliv obranný sprej je určen pouze pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte obranné spreje výhradně k danému účelu.   Varování:
 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
 

Bros spray proti komárům a vosám pro děti 90 ml

83.00
(0 Reviews)
Díky obsahu D-panthenolu zvlhčuje a jemně pečuje o pokožku. Vhodné pro děti starší 1 roku. Vhodné i pro citlivou pokožku. Návod k použití:
 • před použitím protřepat
 • držte ve vzdálenosti 15cm a nastříkejte na kůži, na místa vystavená riziku hmyzího kousnutí
 • při nanášení na hlavu a krk nejprve produkt nastříkejte na ruce a potom naneste na hlavu a krk
 • v případě potřeby nanášení opakujte ještě maximálně jednou

Cobra na létající hmyz

59.00
(0 Reviews)
Návod k použití:
 • zavřete okna i dveře
 • Před použitím dobře protřepejte
 • používejte v krátkých dávkách
 • Držte plechovku vzpřímeně a sprejujte 5 - 10 s
 • po použití spreje opusťte místnost
 • nechte působit minimálně 20 min. a potom dobře vyvětrejte
Označení nebezpečí: Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Cobra Super lezoucí i létající hmyz 400 ml

59.00
(0 Reviews)
Návod k použití:
 • zavřete okna i dveře
 • Před použitím dobře protřepejte
 • používejte v krátkých dávkách
 • Držte plechovku vzpřímeně a sprejujte 5 - 10 s
 • po použití spreje opusťte místnost
 • nechte působit minimálně 20 min. a potom dobře vyvětrejte
Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení  Všeobecné : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence : Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Skladování : Chraňte před slunečnim zařenim. Nevystavujte teplotě přesahujici 50°C. 

Feroset tetra proti molům 1ks

14.00
(0 Reviews)
Použití: Je určen pro domácí spižírny, obchody s potravinami, mlýny, pekárny apod.. Přípravek vyměňte dříve, než se lepová strana zapráší nebo zcela pokryje zachyceným hmyzem, následně spalte. Skladování: Skladujete v suchu a chladu 36 měsíců od vyznačeného dne výroby.

Kittfort Praha Kyselina sorbová 2g

8.00
(0 Reviews)
Návod k použití: do zahuštěných výrobků přidáme kyselinu sorbovou po skončení varu.Dávkování: marmelády, džemy, rosoly do 1,0 g/l, ovocné sirupy, šťávy do 1,5 g/l, zelenina, houby v octě do 0,8 g/kg.

Lapač nečistot do umyvadla plastový různé barvy 1 kus

6.00
(0 Reviews)
Lapač nečistot do výlevky dřezů, umyvadel a van, k zachování čistého odpadu – zachytí vlasy a jiné nečistoty.

Muskaset - lapač octomilek - 1 ks

61.00
(0 Reviews)
Návod k použití: Z lahvičky odšroubujte víčko a místo něj vložte kuželovou zátku s vletovým otvorem. Lapač umístěte, kde se vyskytují octomilky. Doporučujeme vybrat místo, kde nedochází k přílišnému proudění vzduchu. Skladování: Při teplotách do 20°C je past skladovatelná 24 měsíců.

Niteola Gumičky Mix 120ks

24.00
(0 Reviews)
Standardní vázací gumičky v praktickém balení pro domácnost. V balení: 120ks Mix barev

Niteola HDPE sáčky svačinové 20x30cm/50ks

17.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • 50 ks v balení
 • velikost č.1
 • rozměr 20 x 30 cm
 • barva čirá

Back to Top
Product has been added to your cart