Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

vyhledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594
Potřebujete pomoci? tel: 60636594

Showing all 5 results

Seřazeno podle

Ariel kapsle Allin1 Pods Active Odor Defense 31 PD

222.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • pere, odstraňuje skvrny a rozjasňuje
 • svěží vůně
 • výborné prací účinky
 • univerzální tablety
 • vhodné i pro sportovní oblečení
Složení: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-N Bezpečnost:   Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-n.  

ARIEL kapsle Allin1 Pods Sensitive 26 PD

172.00
(0 Reviews)
Zajišťují, aby si oblečení, které se dostává do kontaktu s citlivou pokožkou, uchovalo svou hebkost. Aby byly výsledky praní co nejlepší, vložte kapsli Ariel do bubnu pračky ještě před tím, než tam dáte prádlo. Vlastnosti:
 • Dermatologicky testováno pro citlivou pokožku
 • Kapsle na praní Allin1 PODs jsou šetrné k citlivé pokožce
 • Prací síla Arielu
 • 0 % barviv
 • Schválilo Evropské centrum nadace pro výzkum alergií ECARF
Složení: >30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5-15% Mýdlo, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy

Ariel kapsle Allin1 Pods Touch Of L Fresh 26 PD

172.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • Odstraňují skvrny 2. Chrání barvy 3. Osvěžují 4. Chrání tkaniny 5. Účinné při 20 °C
 • Výjimečné čisticí účinky v jedné kapsli na praní
 • Udržují zářivost barev oblečení
 • Získáte skvělé výsledky i v náročných podmínkách
 • Vynikající čisticí účinky i při praní na 20 °C
 • Snadné použití: není nutné odměřovat a nalévat
Složení: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-N

Ariel kapsle Allin1 Pods Unstoppables 31 PD

222.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • Perou, Odstraňují skvrny, Rozjasňují, Svěží vůně
 • Účinné při 20 °C s DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽESTÍ VONNÝCH PERLIČEK UNSTOPPABLES
 • Výjimečné čisticí účinky v jedné kapsli na praní
 • Snadné použití: není nutné odměřovat a nalévat
Složení: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-N Varování: Tento výrobek může být škodlivý a způsobit vážná zranění. Kapsle Ariel uchovávejte mimo dosah dětí. 

Persil Discs Universal Box prací kapsle 22 ks

160.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:
 • prostředek vhodný na barevné i bílé prádlo
 • snadné dávkování
 • na oblečení nezanechávají žádné usazeniny
 • pronikají hluboko do vláken a odstraňují i ty nejodolnější skvrny
 • chrání oblečení před ztrátou tvaru
Použití: Kapsli vložte přímo do zadní části bubnu pračky. Zapněte program praní podle typu prádla. Vždy čtěte pokyny pro praní přímo na etiketě oblečení. Bezpečnost: GHS07 - dráždivé látky   GHS07 Varování: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.        

Back to Top
Product has been added to your cart