Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

vyhledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594
Potřebujete pomoci? tel: 60636594

Showing all 3 results

Seřazeno podle

Oncosem CRT - Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid-19

389.00
(0 Reviews)
Sada obsahuje: podrobný návod uzavřený sáček s testovací kazetou uzavřený sáček s alkoholovým tamponkem na dezinfekci lanceta na napíchnutí prstu kapátko tlumící roztok v lahvičce   Postup při testování: Před provedením testu si podrobně přečtěte papírový návod přiložený k testu   - sadu před použitím nechte v rovnováze při pokojové teplotě 10-30°C Pro odběr vzorku plné krve z prstu: - umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou nebo očistěte alkoholovým tamponkem - masírujte ruku, aniž byste se dotkli místa vpichu, a to to třením ruky směrem ke špičce prostředníčku a nebo prsteníčku - propíchněte kůži sterilní lancetou, první kapky krve otřete - jemně promněte ruku od zápěstí k dlani k prstu, abyste vytvořili zaoblenou kapku krve přes místo vpichu   - roztržením za zářez vyjměte testovací sadu z fólie a položte ji na rovný povrch. Testovací sada by měla být použita do 1 hodiny po vyjmutí z obalu. - přeneste kapku krve 20 μl kapátkem do jamky pro vzorek "S" a poté přidejte 1-2 kapky (50 μl) tlumícího roztoku do jamky pro vzorek "S" - jakmile test začne probíhat, uvidíte přes okno výsledků ve středu testovacího zařízení pohyb fialové barvy - počkejte 15 minut a přečtěte výsledky.   Výsledky by neměly být odečítány po více než 20 ti minutách.   Interpretace výsledku:   Pozitivní výsledky: Barevné pruhy se objevují jak na testovací linii (InG/IgM), tak na kontrolní linii (C). To indikuje pozitivní výsledek pro protilátky SARS-CoV-2 ve vzorku. - pozitivní IgG i IgM: Objeví se kontrolní linie a obě testovací linie. To indikuje možnost akutní sekundární infekce. - IgM pozitivní/ IgG negativní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (spodní testovací linie, která je blíž jamce). To indikuje možnost primární infekce. - IgM negativní/IgG pozitivní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (vyšší testovací linie). To indikuje možnost sekundární infekce a nebo infekce v minulosti.   Negativní výsledek: Barevný pruh se objeví pouze na kontrolní čáře (C). To indikuje, že koncentrace protilátek SARS-CoV-2 je nulová nebo pod detekčním limitem testu.   Neplatný výsledek: Po provedení testu se na kontrolní čáře neobjeví žádný viditelný barevný pruh. Je možné, že pokyny nebyly dodrženy správně a nebo byl test znehodnocen. Doporučujeme provést opětovné otestování vzorku.   Přesnost testu 96,80%   Test je určen k použití jako pomůcka při diagnostice onemocnění vyvolaného koronavirovými infekcemi (Covid-19). Test poskytuje předběžné testovací výsledky. Negativní výsledky neznamenají nepřítomnost SARS-Cov-2 a nelze je použít jako jediný základ pro léčbu nebo jiné rozhodnutí. Pouze pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro profesionální použití.  

SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid testovací sada 25 ks

3,899.00
(0 Reviews)
Hlavní vlastnosti:
 • rychlá detekce přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 • pro testování výtěrů z nosu nebo z nosohltanu
 • pro testování na počátku onemocnění
 • do rukou zdravotním odborníkům
 • výsledek testu do 15 minut
Použití
 • K použití pouze pro zdravotní odborníky!
 • Před použitím si pečlivě pročtěte přiložený příbalový leták.
 • Před vlastním testem nechte zkušební soupravu i vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).
 • Pro dosažení nejlepších výsledků by test měl být proveden během 1 hodiny.
 • Vzorek vyhodnoťte dle příbalového letáku do 15 minut.
 • Po více než 20 minutách je výsledek již neplatný.
 • SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid nerozlišuje mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2. Výsledky osvědčují identifikaci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale k potvrzení infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi.
Upozornění Produkt slouží k jednorázovému použití. Použitý produkt, vzorky i další spotřební materiál zlikvidujte podle platných předpisů jako zdravotnický odpad.

SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid testovací sada 5 ks

999.00
(0 Reviews)
Vlastnosti:  
  • rychlá detekce přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 
  • pro testování výtěrů z nosu nebo z nosohltanu
 
  • pro testování na počátku onemocnění
 
  • do rukou zdravotním odborníkům
 
  • výsledek testu do 15 minut
    Použití    
  • K použití pouze pro zdravotní odborníky!
 
  • Před použitím si pečlivě pročtěte přiložený příbalový leták.
 
  • Před vlastním testem nechte zkušební soupravu i vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C).
 
  • Pro dosažení nejlepších výsledků by test měl být proveden během 1 hodiny.
 
  • Vzorek vyhodnoťte dle příbalového letáku do 15 minut.
 
  • Po více než 20 minutách je výsledek již neplatný.
 
  • SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid nerozlišuje mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2. Výsledky osvědčují identifikaci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Pozitivní výsledky naznačují přítomnost virových antigenů, ale k potvrzení infekce je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi.
    Obsah balení:  
  • Jednotlivě zabalená testovací kazeta
 
  • Extrakční zkumavka
 
  • Extrakční pudr
 
  • Stojan na zkumavky
 
  • Nosní výtěrový tampon
 
  • Příbalový leták
    Upozornění     Produkt slouží k jednorázovému použití. Použitý produkt, vzorky i další spotřební materiál zlikvidujte podle platných předpisů jako zdravotnický odpad.   OMEZENÍ TESTU   1. Pro profesionální diagnostické použití in vitro a mělo by být pouze pro detekci antigenu SARS-CoV-2, nikoli pro jiné viry nebo patogeny. 2. Tento test detekuje životaschopný (živý) i neživotaschopný SARS-CoV-2. Výkon testu závisí na množství viru (antigenu) ve vzorku a může nebo nemusí korelovat s výsledky virové kultivace provedenými na stejném vzorku. 3. Účinnost byla hodnocena pouze pomocí postupů uvedených v této příbalové informaci. Úpravy těchto postupů mohou změnit účinnost testu. 4. Negativní výsledek testu se může objevit, pokud je hladina antigenu ve vzorku pod detekčním limitem testu. Pokud je výsledek testu negativní, ale klinické příznaky přetrvávají, doporučuje se provést další testování pomocí jiných klinických metod. Stejně jako u všech diagnostických testů by měla být potvrzená diagnóza stanovena lékařem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů. 5. Negativní výsledky testů nejsou určeny k ovlivnění jiných virových nebo bakteriálních infekcí jiných než SARS. 6. Pozitivní a negativní prediktivní hodnoty jsou vysoce závislé na prevalenci. Falešné pozitivní výsledky testů jsou pravděpodobnější v obdobích nízké aktivity COVID, kdy je prevalence střední až nízká. 7. Falešné negativní výsledky se mohou objevit, pokud je vzorek nesprávně odebrán, přepraven nebo se s ním nevhodně manipuluje. 8. Děti mají sklon k šíření viru po delší dobu než dospělí, což může mít za následek rozdíly v citlivosti mezi dětmi a dospělými. 9.Test je určen pro profesionální použití. Není určen veřejnosti pro sebetestování. Provedením objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit výhradně zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití. 10. Je-li nutná diferenciace konkrétních virů a kmenů SARS, je nutné po konzultaci se státními nebo místními úřady veřejného zdraví provést další testování.      

Back to Top
Product has been added to your cart